Testimonial

"Croquet is zoals u weet geen grote sport in Nederland, maar dat maakt het niet minder interessant dat het binnen de Tilburgse studentenwereld weer is gaan leven. Dat is op het conto te schrijven van de Tilburgse Open Croquet Kampioenschappen. Een beginnende traditie, ontstaan uit de wens om een nieuwe draai te geven aan een bestaande bezigheid. Dat is ook een goede boodschap voor alle deelnemers die wellicht elders weer iets organiseren: kijk buiten je grenzen en probeer af en toe iets nieuws. Daar kan iets moois van komen, zoals dit leuke toernooi."
Ivo OpsteltenOud-Waarnemend burgemeester van Tilburg

Over de TOCK

Al sinds 2003 organiseert Tilburgs Heeren dispuut Braque op Hemelvaartsdag de Tilburgse Open Croquet Kampioenschappen. Het is destijds begonnen als een kleinschalige activiteit waar verder alleen de oud-leden acte de présence gaven. Inmiddels is de TOCK uitgegroeid tot een van de grootste studentenevenementen van Zuid-Nederland. Het evenement is een elitaire (met een knipoog) tegenhanger van alle geijkte voetbal-, volleybal-, en basketbaltoernooien, die door de diverse studentenorganen in Tilburg worden georganiseerd. De organisatie zal een middag neerzetten waar het croquetspel op een competitieve manier gespeeld zal worden. De dag zal echter niet alleen in het teken staan van de croquetsport. Omdat wij met dit evenement een klassieke sport onder de aandacht willen brengen, streven wij naar een sfeer die dit ook uitstraalt. Tijdens de wedstrijden zal er klassieke muziek ten gehore gebracht worden. Het (voornamelijk) schenken van rosé en cava versterkt naar onze mening de sfeer die we willen hebben. Na de wedstrijden en de aansluitende prijsuitreiking zal er de mogelijkheid zijn tot het nuttigen van een avondmaaltijd. De dag zal traditiegetrouw afgesloten worden met een groot feest.
Inschrijfkosten bedragen €12,50 p.p. (inclusief avondeten)

Algemene voorwaarden

1. Wanneer u zichzelf inschrijft via onze website is de transactie van de inschrijfkosten (€ 12,50 p.p.) en de consumptiebonnen onomkeerbaar.

2. De organisatie van de TOCK behoudt zich het recht voor om individuen zonder toegangsbewijs te weigeren van het evenement.

3. Indien tijdens de TOCK wordt geconstateerd dat een deelnemer schade heeft veroorzaakt aan onze of andermans spullen, zullen de kosten hiervoor worden verhaald op de contactpersoon van het desbetreffende team.

4. De organisatie van de TOCK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van eigendommen of persoonlijk letsel opgelopen tijdens de TOCK

5. Het is tijdens de TOCK niet toegestaan om zelf eten en/of drinken mee te nemen. De organisatie behoudt zich het recht om toch meegenomen eten en/of drinken in te nemen.

6. Het is tijdens de TOCK niet toegestaan om (huis)dieren bij u te hebben

7. Bij binnenkomst van het evenement is het vertoon van een studentenkaart verplicht.

8. Verder zijn natuurlijk alle geschreven en ongeschreven regels van toepassing.